tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
adj. overly inebriated
He went drinking and got magget.
I am so magget.
viết bởi AOS 30 Tháng năm, 2005
 
2.
to become overly inebriated
Last night jane got magget.
i want to get magget!!
viết bởi roztyle 09 Tháng mười một, 2003