tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A sock you use for cum while master-bating.
"Why do guys call it a magic sock"
"You would call it magic too if you shot your cum on your chest."
viết bởi Joel Alan Penless 22 Tháng mười hai, 2013