tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a word to describe a perfectly hot chick.
"Girl, you are looking magmaculate today."
viết bởi lee 12 Tháng một, 2004