tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
big-foot
Johnny was a true magapod, he wore size 18 and a half!
viết bởi the non-magnapods 16 Tháng mười, 2003