tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
unbelievably cool
we are magnifatorois
viết bởi knSLKRL 07 Tháng sáu, 2010