tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
large, luscious breasts
She took off her bra and showed me her magnificent pontoons of love!
viết bởi Teratogen 25 Tháng sáu, 2011