tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Magnificent but five times better.

quint=5 so 5 times better.
This has been a magnifiquint day.
viết bởi C Star 08 Tháng sáu, 2005