Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
A word combining magnificent and shrimp. It is a word that is used when shit is just THAT awesome.
Yo man, this shit is magnifishrimp!
viết bởi ashbashhnukka 12 Tháng chín, 2009
6 3

Words related to Magnifishrimp:

awesome cool magnificent shrimp