tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
megalomania.
You need to give up your magnimania.
viết bởi uttam maharjan 06 Tháng mười, 2012