tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Slang term for something of big time, major, gigantic or huge proportions.
Hey baby, you got some major league hooters.
viết bởi JohnstonGuy 20 Tháng sáu, 2005
 
2.
feces. crap. poop. bowel movement number 2.
Joe: Ah man i gotta take a major league!
Andy: You gotta league it?
viết bởi lizzynicz 28 Tháng năm, 2009