tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A descriptive phrase for someone that is incredibly ugly.
"That girl is so ugly she would make an onion cry!"
viết bởi paddywan 18 Tháng mười, 2009

Words related to make an onion cry

cry girl jokes onion ugly