tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
an extreme liking of something
"that's a very attractive cheesecake. i want to make babies with that cheesecake."
viết bởi Sara Livingston 23 Tháng sáu, 2006