tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
when you fuck a girl so good, she cant even walk after giving her the pipe
ay bro, get at that girl tonight. better yet, make her go bambie
viết bởi spartan336 20 Tháng mười một, 2013