tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Some big stupid bitch.
That maladactyle is out of control "Caw Caw Caw"
viết bởi poondiggity 27 Tháng ba, 2008
 
2.
Some big dumb bitch.
That maladactyle is out of control. "Caw Caw Caw"
viết bởi edgarnitty 27 Tháng ba, 2008