Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
Some big stupid bitch.
That maladactyle is out of control "Caw Caw Caw"
viết bởi poondiggity 27 Tháng ba, 2008
5 1
 
2.
Some big dumb bitch.
That maladactyle is out of control. "Caw Caw Caw"
viết bởi edgarnitty 27 Tháng ba, 2008
3 3