tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a person who is both black and white= beautiful skin tone
My mother is black and my father is white.
viết bởi babiigiirl 19 Tháng hai, 2005