tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A Mulligan Albatross in the game of golf
Marc shot a 2 on the par five hole, but he used a mulligan so we'll give him a Malbatross (2).
viết bởi Mii-Kii 12 Tháng mười một, 2008

Words related to malbatross

golf mar mulligan albatross mirdy mogey par