tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
the male version of a hag.
Jack: Ew look at that male hag
Sally: gross!!!
viết bởi itellthetruthbitchess 10 Tháng sáu, 2012