tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a fucking penis you fucking moron
typically a term used by Fife's
"May I stick my male sex organ in your female sex organ?
viết bởi niggerstolemybike 15 Tháng chín, 2006