tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A male slut. A guy who sleeps around more than regular guys do.
Ryce is a good lad bu a bit of a male slug, God bless him.
viết bởi Jennyyy 14 Tháng mười một, 2007

Words related to male slug

male slut male whore player sex whore