tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
entry level garbage for entry level poop faces
"Clarks Desert Boots"

lol malefashionadvice
viết bởi daveee3 20 Tháng tám, 2012