tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
wen a guys balls can be seen wen they wear tight jeans
dude check out that maletoe
viết bởi fuckzilla 10 Tháng sáu, 2009