tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A topless bar, strip club, or nudist beach.
Phil, what kind of mamifest do you want for your bachelor party?
viết bởi kingfish 15 Tháng tám, 2006