tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A Boob, A Dug, A Tit, A Breast, A Hooter..... do i need to go on?
"katie go grope your languid mamilla!"
viết bởi BunnyBabbit 08 Tháng bảy, 2005