Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
to be spread on one's wang
my mamosauce is the best mamosauce, i spread mamosauce on my wang.
viết bởi Thunder Ass 19 Tháng mười một, 2005
2 12

Words related to mamosauce:

big box of shit crotchduster mamo sauce wang