tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
When a group of men call a meeting to discussing their manliness.
Man council member: I just got laid

Man council DJ plays "Now you're a man a manly manly man"
viết bởi KingArnold 21 Tháng mười một, 2013