tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Any daggy thing done/worn specifically by men (ie. wearing socks with scuffs).
"Look at that man dag."
viết bởi Kezzalenko 04 Tháng chín, 2008