tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Shit. Just pure simple shit...
That guy has man dirt all over his face
viết bởi number2 31 Tháng mười hai, 2005

Words related to man dirt

ass crap dirt man shit