A gay man's raging insatiable rectum.
My man pussy is so hungry it will eat that whole watermelon and spit out the seeds!
viết bởi Vern Nacular 05 Tháng mười, 2006
A loose sloppy rectum; usually gaping with semen dripping out of it.Generally refering to a homosexual males rectum.
Erics man pussy was sloppy after Carl and Cole doublefucked his huge man twat.
viết bởi Donovan 29 Tháng bảy, 2003
A loose sloppy rectum; usually gaping with semen dripping out of it.Generally refering to a homosexual males rectum.

John's Manpussy was sloppy after Tyrone and Jerome doublefucked his huge man twat.
viết bởi Kristin777 24 Tháng ba, 2006
A gay/bi mans asshole.
Garrett Poenitske can literally fit a whole large cucumber in his man pussy.
viết bởi spearme21 05 Tháng bảy, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×