tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
1) the inhalation of a large amount of marijuana smoke; a lung shredding, gut wrenching, and/or mind blowing toke
You seen that kid pywiz toke? He takes man sized hits.
viết bởi Krytonic Chronic 06 Tháng ba, 2005