tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
At least I got some bitch
shanna has negative a
viết bởi Dylan DeGroff 14 Tháng ba, 2003