tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
when you have alot of uncircumcised skin at the end of your penis
i got my mancape caught in my zipper again
viết bởi Nasty Nate M 11 Tháng chín, 2013