tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
ugly inuit/indian lady with facial hair
viết bởi joe 28 Tháng mười, 2003