one badass motherfucker whose name means "a genius or an intellectual". he lives up to his name, while also being the life of the party.
Maneesh is smart, but he still loves getting drunk on mondays...
viết bởi wpolochk 15 Tháng ba, 2007
Top Definition
a young god-like prince with the charming capacity of Dionysus, the greek god of wine and fertility along with his vigirous sex appeal.
yaar, who is that gorgeous knight?

oh bhai, dont you know, that is Maneesh (Monish, Manish) my hero!
viết bởi Maneesh Soni 16 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×