tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
i ant dun nothing or i ant got nothing
i ant dun mang nix chava
viết bởi abi taylor 12 Tháng mười hai, 2003