tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
mashed, same as mullered and melted
Dude you is way mangoed, you better leave.
viết bởi maxtek23 06 Tháng mười một, 2010