tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
Translation from Afrikaans meaning man frog. used to make fun on someone who's homosexual (gay, faggot, fag)
"Don't stare at the policeman you fucking manparra" faggot
viết bởi lukesta 12 Tháng mười hai, 2013