tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Man who prefers cock over pussy
John was offered Jane's Pussy over Peter's Cock. John chose Peter's Cock. He's a manprissy
viết bởi robynnidhal 04 Tháng mười một, 2013