tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a man with a ginomous head equaling the circumference of the equator.
you dont have a big head u have a manre!
viết bởi Asshole McShitty 13 Tháng bảy, 2009

Words related to manre

manr big big head dome head shit