tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Another word for foreskin
That dudes mansheath looks like a puple anteater.
viết bởi George Becker Jr. 20 Tháng mười hai, 2008