tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a penis muscle.
the "v"
very defined muscles above the manhood in the shape of a "V"
"did you see that guy's manshelf!?"
viết bởi tha lil one 01 Tháng chín, 2004