tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
it's a bra that a man wears cuz he's got man-boobies
george's dad on seinfield
viết bởi ben judson 26 Tháng tư, 2004
31 10