adj. Describing anything as being manly and awesome, simultaneously.
The movie "The Terminator" is mansome.
Clint Eastwood? Totally freakin mansome.
viết bởi Gunter45 06 Tháng chín, 2007
2 more definitions
Top Definition
A word used to describe an appreciation for another man's looks or manliness without implying sexual desire.
Guy One: Man, Sean Connery is totally mansome.
Guy Two: Totally, I'd let him kick my ass any day.
viết bởi DieLawn 12 Tháng chín, 2007
Adjective describing a manly and handsome guy.
Girl One: Charlie is handsome, isn't he?
Girl Two: I would even say: He's mansome!
viết bởi FrenchBrie 25 Tháng chín, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×