tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A brassiere for men, aka a "bro".
That guy's tits are so big he needs a manssiere.
viết bởi Seaner 13 Tháng tám, 2003