tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
An (ugly) woman with a man's physique
I live next door to Manwoman and she always wearing lycra .... Jesus !
viết bởi Blindboy 16 Tháng sáu, 2004