tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a mexican kid who is really bad ass
that mexican kid must be a marbing
viết bởi Greg Overbay 07 Tháng mười, 2011