tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a pair of marc jacobs sunglasses
also can be named "marc jacobs goggles"
josh: "budday!!! I got marcobs!!!"
peter: "holy mother of god."
viết bởi P.M.B. 03 Tháng hai, 2008