tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
To finger blast a woman
So last night I was marky marking this girl.
viết bởi Tweak132 04 Tháng chín, 2011