tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
It's where you pour a half full bottle of ketchup into another half full bottle so you have one full bottle
Um, I wanted to get here early to marry the ketchups.
viết bởi kbaderak 30 Tháng chín, 2011