tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A term used to describe someone as a whore, slut, ect.
You are being such a Marshay right now!
viết bởi Jessie Monroe 29 Tháng mười, 2013