Top Definition
1. someone who searches "massive vagina" on urbandictionary.

2. someone who will post "massive vagina" to urbandictionary.

1. if you are reading this, you are a massive vagina.

2. i am a mass vag.
viết bởi hells asshole 13 Tháng mười hai, 2007
A large bulbous moose knuckle which protrudes, or a large bucket like entity also referred to as the Clockface Crack. Sometimes also referred to as Gigina, not to be mistake for a tatty vagine.
I cant see my feet because of my massive vagina.
viết bởi Clockface Hustler 02 Tháng mười, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×